A Vállalkozók Egyesületének elsődleges céljai a következők :

  • határozott közbenjárás a helyi szintű hatalmi szerveknél , ami a vállalkozókkal kapcsolatos témakört illeti  .
  • a tagok szakmai  valamint tudományos ismereteinek folytonos növelése .
  • az egyesületi tagok gazdasági koncepcióinak megosztása, megvitatása és megvalositasa.
  • a hasonló külföldi és belföldi egyesületek közötti társulás , valamint szoros együttműködés .
  • azon törvénytervezetek és adminisztrációs intézkedések támogatása , amelyek az egyesület érdekeire vonatkoznak
  • a szakmai követelések melletti határozott kiállás .
  • a jogi támogatás haladéktalan biztositása ( abban az esetben , ha a helyzet ezt indokolttá teszi ) az egyesület tagjai között adódó esetleges nézeteltérések kapcsán vagy külső cégekkel szemben .
  • tudományos értekezletek , szemináriumok , különböző konferenciák , ipari vásárok  és egyéb hasonló  tevékenységek megszervezése helyi szinten.