Szászrégentől hat kilométerre, a Maros jobb partján fekszik Abafája. Neve az ómagyarból származó Aba személynévből eredhet. Első írásos emléke 1332-ből maradt fenn, ahol Abafaya néven említették először az írnokok. A település ekkor még a Beng határán feküdhetett, viszont egy török pusztítás alkalmával a települtés átköltözött jelenlegi helyére. Az újkorban hajnalán a kolozsmonostori apátság által létrehozott apáti faluval egyesült. Későbbiekben Báthory Zsigmond fejedelem adományozta az uradalmat Huszár Péter pápai főkapitány részére, mely innentől kezdve a család egyik törzsbirtoka volt.

Eme birtokon épült fel a nagy múltú Huszár-kastély is, melyet valószínű többször átépíthettek az idők során. Olyan híres személyiségek laktak falai között, mint például Mikes Kelemen, vagy Bethlen Gergely honvédezredes. Híres vendégei közül kiemelendő a későbbi uralkodó Habsburg Károly, aki 1901-ben töltött el néhány éjszakát a kastélyban. Mindemellett Apor Vilmos 1905-ben tartózkodott itt elő miséje után, aki Győrben püspökként halt vértanúhalált 1945-ben, megmentve ezzel számos nő életét és becsületét. (Érdekesség, Apor Vilmost 1997-ben, IV. Károlyt 2004-ben avatták boldoggá, s mindketten ennek az épületnek voltak a vendégei) A két világháború között Wass Albert, Kemény János és Dzsida Jenő rendszeresen látogatott el a Huszár családhoz, akikkel jó barátságot ápoltak.

A kommunista hatalomátvétel után viszont új korszak kezdődött mind a kastély, mind a Huszár család életében. A román hatóságok elkobozták Huszár Józseftől a kastélyt, majd szellemi és testi fogyatékkal élő gyermekek részére rendezték be iskolaként. Később az épületet elhagyta az intézmény, így évtizedeken át lakatlanul állt, s állaga drasztikusan romlani kezdett. Ma már csupán emlékében őrzi azt a klasszicista pazar pompát, amelyet régen nyújthatott vendégei számára.

Képek:

  1. A kastély egykor. Forrás: Fotó: blog.multihobby.ro
  2. Ami a kastélyból megmaradt. Fotó: mures.comisarul.ro
  3. A szászrégeni Petru Maior líceum diákjai 2017-ben beneveztek az Örökségünk Őrei versenybe, ezáltal a Huszár-kastély őrei lettek. https://www.facebook.com/huszarkastelyorzoi/